Wedstrijdreglement 30 Dagen Minder Wagen

De voorwaarden in dit reglement zijn van toepassing op alle wedstrijden die het Netwerk Duurzame Mobiliteit (NDM), Dendermondsesteenweg 50, 9000 Gent organiseert in het kader van 30 Dagen Minder Wagen. In de maand juni 2024 zullen er enkele giveaways lopen via instagram en enkele wedstrijden via de website.

Algemeen

Deelname aan de wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn, en in België wonen. De medewerkers en personeelsleden van Netwerk Duurzame Mobiliteit en van de betrokken lidorganisaties van de campagne alsook hun gezinsleden (d.w.z. leden van éénzelfde gezin of personen die samenwonen op éénzelfde adres) zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. Er is slechts 1 deelname per persoon mogelijk.

Persoonsgegevens

  • E-mailadres en adresgegevens worden enkel gevraagd en gebruikt in het kader van de wedstrijd en deelname aan de campagne. Zo kan Netwerk Duurzame Mobiliteit contact opnemen met de winnaars van de wedstrijd. Alle persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende wetgeving (GDPR). De privacyverklaring is te raadplegen op https://30dagenminderwagen.be/privacyverklaring

  • Deelnemers garanderen dat alle door hen verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Netwerk Duurzame Mobiliteit is niet verantwoordelijk indien een deelnemer onjuiste/niet actuele/onvolledige gegevens verstrekt.

  • Bij deelname aan wedstrijden, verleent de deelnemer Netwerk Duurzame Mobiliteit toestemming om herkenbare foto’s van zichzelf te publiceren op de website, de sociale mediaprofielen van 30 Dagen Minder Wagen, of elders.

Hoe deelnemen

Om geldig aan een wedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer zich registreren voor 30 Dagen Minder Wagen, en de acties uitvoeren zoals vermeld bij de aankondiging van de wedstrijd. Er is per wedstrijd slechts 1 deelname per persoon mogelijk.

Voor de giveaways die op woensdag worden aangekondigd op Instagram, moeten deelnemers de acties uitvoeren zoals vermeld in de giveaway-aankondiging.

Periode

Een wedstrijd loopt gedurende de campagne van 30 Dagen Minder Wagen, van 1 tot en met 30 juni 2024, tenzij anders vermeld bij de aankondiging van de wedstrijd. Elke wedstrijd heeft een bepaalde tijdsperiode die wordt aangekondigd bij de wedstrijd zelf.

Aanwijzing van de winnaars

De winnaars worden geselecteerd uit alle deelnemers die aan de vereisten voor deelname voldoen (punt 3). Voor De wedstrijden wordt een wedstrijdjury samengesteld.

Prijs

De prijzen die deelnemers kunnen winnen staan vermeld op de website van 30 Dagen Minder Wagen of in de aankondiging van de wedstrijd. Deze prijs kan in geen geval worden ingeruild tegen waarde in geld. Het in ontvangst nemen van de prijs is zoals meegedeeld aan de winnaar en dient afgehaald te worden tenzij anders vermeld. NDM kan op elk moment een prijs wijzigen omwille van bijvoorbeeld productieredenen of overmacht. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de prijs. Er bestaat geen discussie over de uiteindelijk bepaalde winnaars.

Bekendmaking

De winnaar wordt persoonlijk via e-mail of via een persoonlijk bericht op zijn/haar social media-account en/ of per email verwittigd en bekendgemaakt na het einde van de wedstrijd. Indien de winnaar na 3 pogingen niet heeft gereageerd, wordt een volgende winnaar aangeduid.

Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Netwerk Duurzame Mobiliteit de toestemming tot publicatie van zijn naam en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent. Netwerk Duurzame Mobiliteit kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor foutief meegedeelde gegevens. Indien de deelname aan de wedstrijd het inzenden of uploaden inhoudt van materiaal, doet de deelnemer automatisch en kosteloos afstand aan Netwerk Duurzame Mobiliteit van alle intellectuele rechten op het materiaal en voor de hele geldende periode van de rechten, voor gebruik in de context van de wedstrijd, zonder enige verdere beperking en zo ruim als wettelijk toegelaten. De deelnemer maakt zich hierbij sterk voor alle eventuele andere rechthebbenden, dat zij op dezelfde wijze hun rechten aan Netwerk Duurzame Mobiliteit overdragen m.b.t. het materiaal. De overdracht houdt het recht in om het materiaal te (laten) reproduceren, distribueren en/of aanpassen aan de hand van alle middelen en processen en op alle dragers.

Iedere deelnemer bevestigt de voorafgaandelijke goedkeuring te hebben van de mensen afgebeeld in het materiaal, om dit in te zenden of te uploaden voor de wedstrijd en te publiceren via alle kanalen van Netwerk Duurzame Mobiliteit en 30 Dagen Minder Wagen. Indien er minderjarigen in het materiaal zijn afgebeeld, bevestigt de deelnemer goedkeuring te hebben van de ouders of voogd.

Verificatie van deelnemers

Netwerk Duurzame Mobiliteit behoudt zich het recht voor om de geldigheid van deelnemers te verifiëren. Valse accounts en/of valse deelnemers komen niet in aanmerking voor deelname.

Correspondentie

Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme of het resultaat van de wedstrijd, noch telefonisch, noch schriftelijk, noch elektronisch of op een andere wijze.

Netwerk Duurzame Mobiliteit behoudt zich het recht voor om een wedstrijd, of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen, uit te breiden of te annuleren, indien bijzondere omstandigheden of het correcte verloop van de wedstrijd dit vereisen. Netwerk Duurzame Mobiliteit kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Netwerk Duurzame Mobiliteit kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, geleden door de deelnemers, van welke oorsprong ook, naar aanleiding van deze wedstrijd of het gebruik van de prijs.

Diverse

Deelname aan deze wedstrijd houdt in dat deelnemers zich akkoord verklaren met het huidige reglement. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd. Belgisch recht zal van toepassing zijn.


We vragen alle deelnemers hoe ze zich verplaatsen voor en na de campagne. Zo willen we meten of deelnemers hun verplaatsingsgedrag veranderen. Is het gelukt om de auto te laten staan? Als het niet altijd is gelukt, willen we ook graag weten welke drempels je tegen kwam. Dan stappen wij met die informatie en concrete aanbevelingen om dat op te lossen naar beleidsmakers.

Wij ondersteunen je heel de campagne met tips & tricks die je helpen om de maand tot een goed einde te brengen. Denk aan de ideale websites om je fietsroute te plannen, inspiratie voor autovrije boodschappen en prachtige uitstapjes die je met de trein kan bereiken. Daarnaast vallen er tijdens de campagne ook enkele prijzen te winnen. Houd daarvoor zeker onze kanalen in de gaten. Ten slotte vertalen wij jouw input en die van al die duizenden deelnemers in aanbevelingen voor een beter beleid. Zo zorgen we er samen voor dat straks iedereen de eigen wagen kan laten staan!

Waarschijnlijk is de welkomstmail in je spam-box beland. Kan je ook daar niets vinden? Stuur dan een mailtje naar info@30dagenminderwagen.be.

Ja hoor, je kan op elk moment van de maand nog inschrijven. En zo blijf je sowieso op de hoogte van het volgende experiment.

Zeker! Draag mee de boodschap van 30 Dagen Minder Wagen uit en laat zien hoe fijn het leven zonder eigen wagen is. Jouw ervaringen inspireren weer een heleboel andere mensen en motiveren hen om het ook eens te proberen.

Het doel van 30 Dagen Minder Wagen is om je een maand lang duurzamer te laten verplaatsen. We zijn ervan overtuigd dat dit een positieve bijdrage levert aan je leven en leefomgeving. Toch eens je eigen wagen gebruikt? Geen nood! Stop niet omdat je toch af en toe aan de verleiding toegegeven hebt. Doe je best en geef in de enquêtes aan waarom het toch niet altijd even gemakkelijk was.

“Duurzame mobiliteit omschrijven we als voldoende mobiliteit om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven zonder dat de negatieve gevolgen van ons individueel mobiliteitsgedrag de mobiliteit van anderen op korte of lange termijn nadelig beïnvloeden.”

Lees meer over onze visie over duurzame mobiliteit en wat donuts daarmee te maken hebben.

Inschrijven in groep is niet mogelijk, maar natuurlijk kan je wel elkaar motiveren. Hoe meer mensen mee experimenteren, hoe beter. Roep dus jouw leerlingen, werknemers, teamgenoten en sportbuddies op om zich in te schrijven voor de campagne en maak er eventueel een interne challenge van. Een gezamelijk engagement is des te sterker. Organiseer je samen een activiteit, laat dan van je horen met #30dagenminderwagen en wij supporteren mee.

Super dat je wil helpen om de campagne mee uit te dragen! In onze communicatiekit vind je gratis teksten en beeldmateriaal voor je facebookpagina, website, nieuwsbrief enz.

De campagne wordt georganiseerd door de koepelorganisatie Netwerk Duurzame Mobiliteit met haar 8 lidorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Mobiel 21, Autodelen.net, Mpact, Fietsersbond, Voetgangersbeweging, Trage Wegen en Trein Tram Bus.

We beantwoorden graag je vraag! Mail naar info@30dagenminderwagen.be of stuur ons een berichtje via Facebook, Instagram of X.

Duik in de inspiratie

Wie zit er achter 30 Dagen Minder Wagen?

De 30 Dagen Minder Wagen is een campagne van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. We werken samen met het Departement van Mobiliteit en Openbare Werken, en onze mobiliteitspartners Cambio autodelen en Blue Bike. Een breed netwerk aan enthousiaste steden, gemeenten en organisaties zet de campagne mee in de schijnwerpers.

Lees meer over Wie zit er achter 30 Dagen Minder Wagen?

Ja, stuur me alle tips!

Doe mee aan de 30 Dagen Minder Wagen en ontvang massa’s tips, tricks én een pak voordelen van onze mobiliteitspartners. Door de challenge aan te gaan kan je niet alleen zelf veel leren, maar geef je ook meteen input voor een beter mobiliteitsbeleid.

Een actie van

logo netwerk duurzame mobiliteit

Met de steun van